[[[["field15","equal_to","\u053c\u0580\u0561\u0563\u0580\u0578\u0572"]],[["show_fields","field12,field9,field7,field5,field11,field8,field3,field2,field25,field26,field27,field6,field22"],["hide_fields","field28"]],"and"],[[["field15","equal_to","\u0531\u0576\u056f\u0561\u056d \u056c\u0580\u0561\u0563\u0580\u0578\u0572\/\u0562\u056c\u0578\u0563\u0565\u0580"]],[["show_fields","field16,field17,field28"]],"and"],[[["field15","equal_to","\u0555\u057a\u0565\u0580\u0561\u057f\u0578\u0580\/\u0586\u0578\u057f\u0578\u056c\u0580\u0561\u0563\u0580\u0578\u0572"]],[["show_fields","field22,field7,field8,field4,field9,field11,field12"]],"and"],[[["field15","not_equal_to","\u0555\u057a\u0565\u0580\u0561\u057f\u0578\u0580"]],[["hide_fields","field22"]],"and"],[[["field15","equal_to","\u0555\u057a\u0565\u0580\u0561\u057f\u0578\u0580\/\u0586\u0578\u057f\u0578\u056c\u0580\u0561\u0563\u0580\u0578\u0572"]],[["hide_fields","field28,field6"]],"and"],[[["field15"]],[[]],"and"]]
1 Step 1
pick one!
Անունyour full name
Ազգանունyour full name
Հեռախոսyour full name
Լրատվամիջոցի անվանումyour full name
Մեդիաոլորտpick one!
Հեռախոսyour full name
Հասցեyour full name
Կայքի հղում/բլոգyour full name
Օպերատոր/լուսանկարիչ
Անունyour full name
Ազգանունyour full name
Հեռախոսyour full name
լրագրողիupload
Կցել լրագրողի 1 հատ 3*4 չափի լուսանկար*
բլոգերupload
Կցել բլոգերի 1 հատ 3*4 չափի լուսանկար*
Օպերատորupload
Կցել Օպերատորի/ֆոտոլրագրողի1 հատ 3*4 չափի լուսանկար*
upload
Կցել ձեր կողմից գրված երաշխավորագիրը*
Կցելupload
Կցել լրատվամիջոցի տնօրենի կամ գլխավոր խմբագրի երաշխավորագիրը*
Previous
Next
powered by FormCraft